کاهش منابع سوختهای فسیلی، افزایش جمعیت و ساخت و ساز در ایران از سویی و لزوم رسیدن به اسایش در ساختمانها از سوی دیگر، باعث توجه بیشتر به تهویه مطبوع و بهینه سازی مصرف انرژی شده است. در این میان، سیستم های سرمایش تبخیری، نقش زیادی در تهویه مطبوع فضاهای گوناگون دارند. با توجه به وضعیت های مختلف آب و هوایی کشور، میتوان مناطق جغرافیایی گسترده ای را با این سیستم پوشش داد.

شرکت بهینه ساز تهویه، از سال 1378 با همکاری چند گروه فعال دانشجویی، تحقیقات خود را درباره دستگاهای تهویه مطبوع کاملا مستقل آپارتمانی، همخوان با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و آب و هوایی کشور، به صورت کاملا تخصصی شروع کرد. از سال 1381 به تولید صنعتی هواسازهای آپارتمانی به منظور تامین سرمایش و گرمایش و آب گرم مصرفی، در جهت رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان اقدام کرد. در حال حاضر، این شرکت با کادری مجرب و متخصص، با ظرفیت تولید سالیانه بیست هزار دستگاه، در عرضه این محصول در داخل و خارج از کشور، پیشتاز است.