بخش ساختمان شركت تحقيق و توسعه فن آوري با هدف ارائه تكنولوژي هاي نوين در صنعت ساختمان و محصولاتي كه حامل اين فن آوري هاي جديد باشند، تاسيس گرديده است. شركت ما به عنوان عضوي از گروه شركت هايي، كه از 21 سال پيش تاسيس گرديده اند و با اتكا به تجارت دو دهه كار اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني، با فلسفه ايجاد زمينه هاي رشد اقتصادي خود و كشور، از طريق ارائه محصولات نوين، اقدام به ايجاد اين بخش نموده است