با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و نیز با امید به الطاف بیکران الهی ، تجارت نور ابرار تمام توان خود را به کار خواهد بست تا در چشم انداز خود به موارد ذیل نایل آید :
1. تبدیل تجارت نور ابرار به نخستین شرکت هلدینگ بومی ایران در بازرگانی داخلی و تامین مواد مورد نیاز مردم و صنایع پایین دستی
2. تبدیل تجارت نور ابرار به یکی از فعال ترین شرکت های بازرگانی کشور در بازار خارجی و بازار های مصرف سریع و پایدار
3. تبدیل تجارت نور ابرار به یکی از موثرترین شرکت های تجاری ایرانی فعال در زمینه توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان پنجاه و هفت کشور اسلامی و همچنین افزایش یکپارچگی و توافق میان آن ها
4. تبدیل تجارت نور ابرار به یکی از قوی ترین شرکت های بازرگانی ایرانی در زمینه صادرات و واردات کالا ، خدمات و فن آوری های به روز به داخل و خارج از کشور و در نتیجه کمک به ایجاد و توسعه اشتغال در کشور
5. نایل آمدن تجارت نور ابرار به جایگاه برترین پیمانکاران عمرانی در کشور و حضور در عرصه انبوه سازی و شهر سازی
6. حضور فعال در مجامع بین المللی و انتقال فناوری ، دانش فنی و خرید حقوق مالکیت معنوی از اشخاص داخلی و خارجی
7. تاسیس نهاد های مالی و اعتباری ، بانک ها و شرکت های تضمین اعتبار جهت تامین منابع مالی ، تضمین ریسک سرمایه گذاری و طرح های توسعه ای و کار آفرینی شرکتهای پائین دستی
8. گسترش فعالیت های نوع دوستانه و خداپسندانه با استفاده از درآمد های حاصله از خدمات و محصولات ارائه شده توسط شرکت های زیر مجموعه و جذب کمک های سایر خیرین
9. شناسایی ، توانمند سازی ، گروه بندی و سازمان دهی شرکت ها ، سرمایه گذاران و کارآفرینان داوطلبی که قابلیت توسعه داشته باشند