سبلان تهویه برودت

تولید کانالهای انتقال هوا- کنال گرد و از پیش عایق شده- سیستم شوتینگ- دریچه تنظیم هوا- عایق رولی و لوله ای

شرکت تولیدی و صنعتی سبلان تهویه برودت یکی از نخستین تولیدکنندگان و مجریان در زمینه طراحی و تولید انواع کانالهای هدایت ها شامل کانالهای گرد و چهارگوش،کانالهای از پیش عایق شده،سیستم شوتینگ و سایر تجهیزات تهویه هوا بصورت مدرن در کشورمان می باشد.