شرکت ياد در سال 1332 به همت مهندس مهدي بازرگان و گروهي از اساتيد دانشگاه و متخصصان تأسيس گرديد. در سال 1347 شرکت ياد با تغيير نام به شرکت صافياد به ادامه فعاليت پرداخت. صافياد به عنوان پيشگام صنايع حرارت و برودت و اولين سازنده انواع برج خنک کن در ايران شناخته مي­شود. اين شرکت به مرور با کسب تجربيات و فناوري جديد و با بهره­گيري از پرسنل ماهر و کادر مهندسي مجرب در بخشهاي فني، تحقيقاتي و توليدي توانست انواع برجهاي خنک کن مورد نياز بخش وسيعي از مراکز صنعتي و ساختماني را تأمين نمايد.