شرکت صنايع نيرو تهويه

تنها تولید کننده :

* انواع الکترو موتور دیسکی در ایران

*انواع هواکش صنعتی ( سانتریفوژ و آکسیال )

*نسل جدید کولر های آبی بدون تسمه و پولی ، بدون صدا و لرزش