گروه مهندسی و صنعتی پارس تکنیک مدت 28 سال است که در حوزه کاری و تخصصی خود،مهندسی تهویه مطبوع به فعالیت اشتغال داشته و از 20 سال پیش به اینسو بگونه ای مداوم و پرتلاش بامر طراحی، ساخت و تولید پیشرفته ترین نوع تجهیزان برودتی و تهویه مطبوع پرداخته و تاکنون موفق به عرضه تعداد مهمی از این نوع تجهیزات بصورت اولین بار گردیده.