این موسسه در سال ۱۳۴۷ با نام خدمات فنی ۱۱۰ داری جواز از اتحادیه آهن سازان با هدف به روز رسانی و خود کفایی صنعت دریچه سازی پا به عرصه طراحی و تولید انواع تجهیرات جانبی تهویه مطبوع اعم از دریچه های توزیع و برگشت هوا , دربهای دسترسی به تجهیزات تاسیسات ساختمان , دمپر های بین کانالی و صنعتی و نیز صداگیر های بین کانالی گذاشت.