اولین و تنها شرکت دارای مجوز خدمات مهندسی از وزارت صنایع- طراحی- ساخت و اجرای تهویه صنعتی شامل انواع فنها- فن پنوماتیک- سیستمهای تصفیه هوا- واردات کانالهای تکستایل- پرده هوا