جهت نیل به این هدف بزرگ که نقش تعیین کننده ای در کیفیت عایقهای حرارتی دارد ؛ مبادرت به واردات ماشین آلات مدرن با بالاترین تکنولوژی روز دنیا نمود و سرانجام موفق به توليد انواع لفاف Vapor Retarder با نخ شیشه Glass Yarn گردید.
 این شرکت افتخـار دارد کـه اولیـن تولیـد کننـده ایـن نـوع لفـاف در ایـران بوده و می تواند علاوه بر رفع نیاز های داخلی ، بازار های منطقه رانيز که به شدت نیازمند این نوع محصول می باشند تحت پوشش قرار دهد. 
 سرانجام در دستیابی به این مهم ، كه در سايه تلاش و كوparsglasswool.co.irشش تمامي مديران و پرسنل شركت تحقق يافت و باعث گرديد تا این صنعت برای اولین بار در ایران راه اندازي و به بهره برداری برسد ، از زحمات تمامی آنها تشکر و قدردانی می نماید.