عايق هاي برودتي و حرارتي Indaflex از جنس نيتريل فوم مي باشد و عايق محصول كشور مالزي است . اين عايق ها براي ايزوله كردن تاسيسات ساختمان و نيروگاه ها ، كشتي ها ، هواپيماها ، لوله هاي گرم و سرد ، لوله هاي مسي كولرهاي گازي ، دستگاههاي تهويه مطبوع ، كانال ها ، چيلرها ، يخچال ها ، بويلرها ، منابع انبساط ، شير آلات ، سقف سوله ها ، دستگاه هاي انر‍‍‍‍‍‍‍ژي خورشيدي ، لوله هاي انتقال نفت و گاز و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند .

يكي از مهمترين روشهاي افزايش راندمان مصرف سوخت در ساختمانهاي مسکوني، تجاري،اداري، کارخانجات، دستگاههاي انرژي خورشيدي، فرودگاهها، صنايع کشتي سازي و غيره، جلوگيري از اتلاف انرژي گرمايشي و سرمايشي توليد شده است.با استفاده از عايق مناسب مي توان از اتلاف انرژي به مقدار قابل توجهي جلوگيري نمود.