شرکت جهان تهویه ریما به عنوان بزرگترین وارد کننده دستگاه های تهویه مطبوع Goodman فعالیت خود را از سال 1385 آغاز و همزمان برای اولین بار دستگاه Rheem را به ایرانیان معرفی نمود.

به لطف پروردگار اینک نام Goodman , Rheem و Daikin آشنای همگان است .

تلاش متخصصین شرکت جهان تهویه ریما همواره بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان محترم می باشد.