بخشی از فعالیتهای شرکت دلتا تی مر بوط به سال 1387

۱- طراحی و ساخت ۷ دستگاه ۱۵۰تن پتروشیمی اراک مکعبی

۲- طراحی و ساخت ۲ دستگاه ۸۰۰تن بیمارستان غرضی اصفهان

۳- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۰۰ تن شرکت تینا نوش آسیا

۴- طراحی و ساخت ۲ دستگاه ۱۰۰ تن شرکت آریا بنیز

۵- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۲۰۰ تن شرکت آریا بنیز

۶- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۵۰ تن شرکت ایران ذوب

۷- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۰۰ تن شرکت بایا فوم

۸- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۰۰ تن شرکت زاگرس اصفهان

۹- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۰۰ تن شرکت تبرید سازان تبریز

۱۰- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۶۰ تن شرکت اترک طوس

۱۱- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۶۰ تن شرکت اداره دامپزشکی تهران

۱۲- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۷۰ تن دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

۱۳- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن شرکت پارت زمین

۱۴- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۲۰ تن مجتمع مسکونی شهرک غرب

۱۵- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۰۰ تن شرکت لاستیک پیروز

۱۶- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۲۰ تن شرکت لاستیک پویا

۱۷- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن شرکت نوآوران سازه قالب

۱۸- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن شرکت پلی مت

۱۹- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن شرکت دانا سازه پیشرو

۲۰- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۱۰۰ تن برج مسکونی الهیه

۲۱- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن محل اقامت دیپلماتهای ژاپن در الهیه

۲۲- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن شرکت نوآوران سازه پلاستیک

۲۳- طراحی و ساخت ۲ دستگاه ۸۰ تن شرکت پورک

۲۴- طراحی و ساخت ۶ دستگاه ۸۰ تن شرکت LG

25- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۵۰ تن شرکت تزریق پلاستیک جاده آبعلی

۲۶- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن شرکت آذر تهویه سازان تبریز

۲۷- طراحی وساخت ۱ دستگاه ۱۷۵ تن شرکت مطهر نور

۲۸- طراحی و ساخت ۲ دستگاه ۱۲۵ تن پروژه ساختمانی زنجان

۲۹- طراحی و ساخت ۱ دستگاه ۸۰ تن ساختمان اداری مطهری

۳۰- طراحی و ساخت ۲ دستگاه ۵۰ تن نسیم شهر

و…..