پرشین مرآت

واردات و بازرگانی انواع کالا- نمایندگی رسمی نکسانس- خدمات فنی و مهندسی سیستمهای گرمایش از کف

گروه بین المللی مرآت در یک دهه گذشته به عنوان تنها نماینده شرکت نکسانس فرانسه، کلیه محصولات این مجموعه معتبر را در ایران عرضه داشته است نظر به رشد چشمگیر تقاضا و احساس نیاز به محصولات نکسانس و به منظور تقویت ابعاد تخصصی این محصولات در بازار ایران نسبت به گسترش فعالیت های بخش نمایندگی این برند معتبر و نامی اقدامات سازنده ای صورت گرفت و شرکت پرشیان مرآت به عنوان زیر مجموعه گروه بین المللی مرآت و نماینده رسمی شرکت نکسانس فرانسه شروع به فعالیت نمود.