Ciat، گروه صنعتی با سابقه ای بیش از 79 سال، پیشرو در زمینه گرمایش به وسیله هیت پمپ، تهویه مطبوع مرکزی، هوارسان و طرح های انتقال حرارت برای ساختمان های مسکونی، مراکز خدماتی، بهداشتی و بازارهای صنعتی، تولید و ارائه می دهد. این گروه در زمینه بهینه سازی در مصرف انرژی، بهبود کیفیت هوا و افزایش جریان هوا بر اساس استاندارد بین المللی محیط زیست (G.E.R.T.)، توسعه یافته است.

Ciat، 9 کارخانه صنعتی دارد که 6 کارخانه آن در فرانسه و 3 کارخانه دیگر در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و چین می باشد. این گروه در حال حاضر از طریق شبکه ای با نمایندگان خود در بیش از 70 کشور مختلف که فعالترین آنها در فرانسه، اسپانیا، بلژیک و آفریقای شمالی می باشد، فعالیت می نماید و این شبکه به طور قابل توجه ای در قاره اروپا و آسیا در حال رشد است.

در سال 2010، Ciatنیروی کار 2200 نفری را استخدام کرد. (1500 نفر در کارخانه های خارج از فرانسه) با گردش مالی 272 میلیون یورو.

حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی، قسمتی از امور روزانه ما می باشد که امروزه باید در فضاهای مسکونی و اداری خود طراحی کنیم تا برایمان محیطی امن، راحت و مورد اطمینان حاصل گردد. گروه صنعتی Ciatبه طور عمده نسبت به حفاظت از محیط زیست متعهد می باشد و این امر بخش جدایی ناپذیر از راهبرد توسعه آن گروه شده است.

با عنایت به دانش تخصصی در زمینه گرمایش بوسیله هیت پمپ، تهویه مطبوع مرکزی و هوارسان، گروه Ciatراه حل هایی ارائه داده است که محیطی تمیزتر، امن تر و با هزینه های کمتر پدید آید. Ciatیکی از بزرگترین مراکز پژوهش و نوآوری را در اروپا دارا است. همچنین هدف آن در ارتباط با این مسائل، بازتابی برای تولیدات زیست محیطی شده است و یک واحد از آن، اثرات محیطی و اجتماعی کلیه محصولات را در تمامی کاربردها آنالیز می کند.