شرکت زهش اولین تولیدکننده چیلرهای جذبی درایران و خاورمیانه می باشد که در سال 1372 تأسیس گردیده است. طراحی،ساخت و بهره برداری چیلرهای جذبی سیری است که آغاز آن به حدود 37 سال قبل می رسد وهمین انگیزه راهگشای عزیمت یکی از بنیانگذاران شرکت در سال 1352به آمریکا می شود. تحصیلات در رشته های برق و مکانیک و نیز گذراندن دوره های تخصصی در یکی از شرکت های معتبر سیستمهای تهویه مطبوع موجب آشنایی کامل ایشان با این سیستم می گردد وانگیزه ساخت این دستگاه در ایران که در نوع خود میتواند بهترین پاسخگوی سیستم برودتی کشورباشد راتقویت کند. همزمان با این تفکر تحقیقات در این مورد را آغاز نموده و در سال 1360 به کشور باز می گردد و ادامه مطالعات در ایران دنبال شده،تا در سال 1362اندیشه ساخت چیلر جذبی در ایران به واقعیت می پیوندد، اما عوامل متعددی به خصوص عدم باور پذیری صاحبان صنایع از این سیستم تولید تجاری آن را تا سال 1372 به تأخیر می اندازد.

سرانجام در این سال با همکاری بنیانگذاران شرکت زهش این سیستم برای اولین بار در ایران ساخته می شود. درسال 1375 اولین خط تولید به بهره برداری رسیده و چیلرهای جذبی تولید شده در داخل کشور به بازار عرضه می شوند.