صنایع وستوی

اولین تولید کننده و صادر کننده دیگهای بخار- آبداغ- روغن داغ و مجری پروژه های CHP دارای استاندارد بین المللی IMS در آسیا

نظر به اهميت چشم انداز و نقش مؤثر آن در تدوین استراتژی و نقشه راه شرکت ، بدين وسيله چشم انداز ، مأموريت و اهداف شرکت که توسط مديران گروه تدوين گرديده ابلاغ مي گردد .

مديران و پرسنل شرکت به چشم انداز مذکور متعهد بوده و از آن به عنوان چارچوبي برای رسیدن به اهداف شرکت در آینده بهره برداری می نمایند .

چشم اندازها :

ارتقاء زندگي انسانها

دستيابي به بازارهاي جهاني

 استفاده بهينه از انرژي هاي مصرفي و انرژي های موجود در طبيعت با تأکید بر حفظ محیط زیست

مأموريت :

طراحی و ساخت محصولات مورد استفاده در اجرای پروژه های حرارتی به نحوی که ضمن بالا بردن راندمان انرژی مصرفی امکان تبدیل انرژی مازاد به انرژی الکتریکی فراهم گردد .

ارزش ها :

تأکيد بر کيفيت ، ايمني و حفظ محيط زيست بر طبق استاندارد

احترام به انسانها و حقوق آنها

توسعه و بهينه سازي مداوم مديريتي و فنی

حفظ سرمايه هاي درون مجموعه اي

حداکثر استفاده از تلفات حرارتي

خلاقيت و ابتکار