گروه مبنا مفتخر است که طیف وسیعی از خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی را در زمینه های گوناگون مرتبط با انرژی توسط مجرب ترین متخصصان به افراد و سازمانهای میهن عزیزمان ارائه می دهد.