مهرسا رویا اندیشان

تولید آبگرمکن های خورشیدی و طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک

شرکت الکتروفن در سال 1360 با هدف تولید الکتروموتور، هواکشهای خانگی ، لوکس و صنعتی تأسیس شد. این شرکت با تولید قطعات مجموعه ترمز خودرو های پراید ( تحت لیسانس شرکت KIA کره )، وانت نیسان( تحت لیسانس NISSAN ژاپن ) و همکاری با گروه خودرو سازی سایپا ( پارس خودرو ، سایپا و زامیاد ) به عرصه قطعه سازی خودرو قدم گذاشت .
 با شکل گیری سیاست دو گانه سوز نمودن خودرو ها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت الکتروفن به عنوان یکی از پیمانکاران دولت در اجرای پروژه ی عظیم تبدیل کارگاهی خودروها حضوری فعال و پویا داشت .
موارد زیرگواه استمرار و پویایی حضور الکتروفن در عرصه صنعت CNG وLPG کشور می باشد :
· تولید و عرضه کلیه قطعات کیتLPG با مطلوب ترین شرایط کیفی .
· عقد قرارداد و اتمام پروژه تولید و عرضه مجموعه کامل قطعات کیت CNG .
· تبدیل 000/32 دستگاه خودرو و در پی آن عقد قرارداد پروژه تولید و عرضه مجموعه کامل قطعات کیت و تبدیل 000/100 دستگاه خودرو به عنوان پیمانکار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت گاز خودرو ایران .
· فروش قطعات اصلی مجموعه کیت CNG به خودرو سازان ( که از آن جمله می توان به فروش قطعه پرکنCNG به گروه صنعتی سایپا و شیر دستی CNG به گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد ) .
· صادرات قطعات مجموعه کیت های CNG و LPG به کشورهای مستعد در زمینه دوگانه سوز نمودن خودروها .
· حضور پر رنگ در بازار قطعات کیت های دوگانه سوز داخلی و ...

شرکت الکتروفن همواره کوشیده است تا با اجرای استانداردها و اخذ گواهینامه های مربوطه (که در زیر عناوین برخی از آنها یاد شده است ) ،نظارت دقیق و بررسی نیاز مشتریان به اهداف بلند مدت خود از جمله ارتقای روز افزون کیفیت محصولات ، توسعه محصول و پاسخ به نیازهای مختلف مشتریان دست یابد.