شرکت تبخیر فعالیت خود را درسال 1351 در زمینه های مختلف طراحی - مهندسی سیستم های گرمایش و سرمایش آغاز نمود. این شرکت با پشتوانه عظیم علمی- صنعتی چهل ساله خود ، از چندین سال پیش مطالعاتی را در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی آغاز نموده که با توجه به عمرکوتاه استفاده از این انرژی در کشور هم اکنون مفتخر است که پروژه های متعددی را از مرحله طراحی تا اجرا در دست دارد.
در این راستا به جهت استفاده از تجارب شرکت های مهم جهانی ، این شرکت به عنوان نماینده انحصاری، همکاری نزدیکی را به جهت انتقال تکنولوژی از مرحله طراحی تا ساخت با کمپانی Sunrain بزرگترین تولید کننده آبگرمکن های خورشیدی در جهان ، آغاز نموده است.