شركت نكاپلاستيك در سال 1353،درشمال ايران در اطراف شهرنكا تاسيس گرديد .اين شركت اولين توليدكننده محصولات پلي اتيلن به روش دوراني درخاورميانه مي باشد كه در طول 37سال فعاليت خود و پيشرفت چشم گيري كه داشته است،تعداد محصولات توليدي خود را به بيش از 300نوع مختلف افزايش داده كه مشتمل برانواع مخازن و بشكه هاي ذخيره و نگهداري،جداول ترافيكي ،وانهاي آبكاري و پرورش آبزيان،بانكه هاي نساجي ،منابع انبساط و قايقهاي تفريحي مي باشد. تمامي محصولات از تاريخ صدور فاكتور به مدت 3 سال تحت پوشش بيمه كيفيت كالا نزد شركت بيمه سامان مي باشد.