كارخانه توليدي صنعتي ايران مخزن در سال 1370 با كسب مجوز بهربرداري از وزارت صنايع و معادن وارد فعاليتهاي رسمي خود گرديد وامروز پس از 2 دهه فعاليت مستمر و بي وقفه در زمينه توليد انواع محصولات تاسيساتي با تمام توان در راستاي تنوع محصولات، ارتقاي سيستمهاي توليد،كسب رضايت مصرف كنندگان و بروز رساني هر چه بيشتر ،جهت حضور در عرصه توليد و توسعه ميهن عزيزمان تلاش كرده است. در اين زمينه كارخانه ايران مخزن با بهره گيري از مهارتهاي متخصصان اين امر،استفاده از نرم افزارهاي روز،استانداردهاي معتبر جهاني و دستگاههاي پيشرفته توليد توانسته است گامهاي بلندي بردارد. و در اين راستا براي آشنايي هر چه بيشتر شركتهاي پيمانكار ساختماني و تاسيساتي، و مهندسان مشاور اقدام به راه اندازي سايت اينترنتي نموده است.