این شرکت از سال 1362 فعالیت خود را در راستای تولید انواع الکتروپمپهای شناور مناسب برای چاههای عمیق،نیمه عمیق و همچنین کار در محیط دریا با در نظر گرفتن استانداردهای لازم و شرایط اقلیمی متفاوت دربخشهای کشاورزی،صنعتی و خدماتی آغاز نمود.


این شرکت با استفاده از بهترین قطعات و مواد اولیه و مناسبترین روشهای تولید مهندسی مطابق با استانداردهای جهانی در ردیف تولیدکنندگان مقام اول کیفیت در کشور قرار گرفته است.

محصولات ویژه این شرکت قابلیت نصب در چاههای دارای ماسه ،املاح،نمک و خورندگی اسیدی را دارد و برای آب دریا نیز محصولات ویژه ای در خط تولید انبوه دارد.
استقبال بی نظیر و توجه فوق العاده خریداران به محصولات تولیدی شرکت صنایع الکتروپمپ رایان نمایانگر رشد دائمی، استمرار کیفیت، پایبندی،توانایی و حسن شهرت این شرکت می باشد.

از سال 1379 براساس انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی با تولید کنندگان برتر ایتالیایی دامنه عرضه محصولات گسترش یافت.
ما بر این باوریم که رضایت و اطمینان خاطر مشتریان،دستاورد گرانقدری است که تنها با همراهی و پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به آنان از مرحله تصمیم گیری و انتخاب محصول مورد نظر تا نصب و بهره برداری محقق می گردد.