کارخانه جهانیار به عنوان اولین تولید کننده کفشوی از جنس سرب خشک (زاماک) در ایران در

سال 1353 کار خود را آغاز نمود و در سال 1358تولید سیفـون از جنس سرب خشک (زاماک)

را در کارنامه اش افزود.

پس از ورود کفشوی و سیفون هایی از جنس پلیمر و استقبال مشتریان، این کارخانه اقدام به

تولید پوسته کله شیر و سپس دسته اهرمی از جنس سرب خشک نمود.

اکنون کارخانه جهانیار با بکار گیری دستگاه های تمام اتوماتیک (Hot Chamber) بزرگترین و مجهزترین تولید کننده این محصول در ایران می باشد.

امروز این مجموعه در راستای توسعه فعالیت های صنعتی خود مبادرت به تولید مجدد کفشوی و سیفون پلمیری با نام تجاری صنایع پلیمری جهانیار نموده است.