شرکت یزد سفالین ( سهامی خاص ) در تاریخ 1362/06/12 به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شده و طی شماره 918 مورخه 1362/06/12 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد به ثبت رسیده است و شرکت در تاریخ 1363/11/11 به شرکت سهامی خاص تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت یزد سفالین (سهامی خاص) جزء واحد های تجاری فرعی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سلیمان خاطر(امیر اتابک) خیابان براداران نوبخت ( واروینی ) پلاک 20 طبقه 30 طبقه  4 کارخانه آن در شهرستان یزد واقع است.