گروه تک سامان هور در تاريخ 85/03/31 با شماره ثبت 273721 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسيد. اين شرکت در ابتدا تمرکز خود را بر بازاريابي وفروش محصولات سبک بتني منعطف نمود وبا توجه به سابقه مديران آن در امور فروش توانست در مدت زماني کوتاه سهم بزرگي از بازار فروش اين نوع محصولات را از آن خود نمايد. ميزان فروش در طول سالهاي فعاليت از رقم 1 ميليارد تومان در سال 1386 به حدود 3/6 ميليارد تومان در سال 1388 رسيد. در سال 1389 تفکر ايجاد واحد توليدي در شرکت شکل گرفت که اين کار با تهيه زمين در اسفند ماه سال 1389 در شهرک صنعتي زاويه رقم خورد. عمليات اجرائي ساخت کارخانه از 90/01/31 لغايت 90/04/10 به صورت شبانه روزي انجام شد ونهايتا در مورخ 90/04/11 توليد آزمايشي انجام شد وپس از رفع برخي اشکالات موجود ، توليد انبوه از 90/06/01 روانه بازار گرديد . گروه تک سامان هور موفق گرديد در مورخ 90/03/09 تائيديه فني محصول بلوک سبک تک سامان که يک قالب ابتکاري توسط خود شرکت بود را از مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن دريافت نمايد وهمچنين پس از دريافت پروانه بهره برداري در تاريخ 90/07/03 توانست گواهينامه فني محصول را از مرکز فوق الذکر در تاريخ 90/10/13 دريافت نمايد. لازم به ذکر است دارندگان اين مدرک معتبر در کل کشور چهار شرکت در اين صنعت مي باشند که گروه تک سامان هور يکي از آن چهار شرکت مي باشد.   دريافت گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ايزو 9001 از دي – ا – اس انگلستان در اسفند ماه سال 1390 يکي ديگر از افتخارات اين شرکت در سال 1390 مي باشد. پروسه دريافت نشان استاندارد ملي ايران از ارديبهشت ماه سال 1391 آغاز شد و در تاريخ 29 شهريور 91 از سوي اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان مرکزي به اين شرکت اعطاء گرديد .