این شرکت در زمینه تحقیق ، توسعه و تولید مصالح نویـن ساختمانی فعـالیت می کند ، از سال 1389 با هدف گسترش صنعتـی سازی ساختمـان اقـدام به تولید بلوک های سبک گازی به صورت صنعتی و کارخانه ای نموده است.