شركت هونام ساختمان پارس به جهت داشتن پروژه های موفقیت آمیز متعدد عملي و ابتكاري در بین جامعه مهندسی ايران شناخته شده است. اساس موفقيت شركت، تشکیل هسته ای است که تركيب بي همتايي از محققان، مهندسان، متخصصان و برنامه ريزاني را دور هم جمع آورده است، كه در تحليل، طراحي، مهندسي و ساخت در بین سرآمدان حرفه ی خود هستند.شركت هونام توسط حلقه هاي متخصصان، مشاورين، اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها و محققان حمايت مي شود. اين حلقه ها براي اجراي پروژه هاي با كيفيت تا پروژه هاي منحصر به فرد در دسترس هستند. شركت هونام از پتانسیل و تجربه لازم به جهت جمع آوردن و مدیریت تيم هاي پروژه با چند رشته مهندسی برخوردار است.شركت هونام با توجه به اعتقادي كه به مشاوره هاي فني به عنوان اساس پيشرفت دارد، با همياري روابط مشتري مدارانه و سيستم هاي كارآمد مديريتي، پروژه هاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد. ما تمامي تلاش خود را براي مهيا كردن خدماتي متمايز به کار بسته ایم و پیشنهاد میکنیم كه با كارفرمايان پیشین ما در خصوص عملكرد شركت مشورت كنيد.شركت هونام در راستای رسالت خودكه همانا مهيا كردن سطح بالايي از قابليت هاي فني، تكنولوژيك و خدماتي مي باشد، تمامی توان و امکانات خود را در اختيار كارفرمايان قرار مي دهد. همکاران ما براي دستيابي شما به چنين خدماتي قدرت و جديت به كار خواهند بست. ما به دنبال فرصت هايي جهت كمك به پيشرفت پروژه هاي شما هستيم.