همگام صنعت کیان

تولید کننده انواع سیستم های درب و پنجره upvc- شیشه های دو و چند جداره

شرکت همگام صنعت کیان (HSK) از سال 1385 تا به امروز ،با اتکا به لطف پروردگار و با بهره گیری از اندیشه و دانش متخصصان و کوشش کارگران کارآزموده و زحمتکش داخلی ، همچنان در مسیر صنعت و تولید گام بر می دارد . ما در این مجموعه ضمن مطالعه و تحقیق در خصوص اهداف کلی توسعه اقتصادی و تحقق سیاست های بهینه سازی سوخت و انرژی تولید در پنجره های UPVC با کیفیت مشخخص و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان را جزء هدف استراتژیک خود قرار داده ایم .