کارخانه در زمینی به وسعت 2600 مترمربع بنا گردیده و قابلیت اضافه نمودن خطوط تولید جدید نیز مهیا می باشد. سیستم پخت کارخانه مخصوص بوده و با دیگر کارخانه های گچ متفاوت است. تولید گچ با کوره ایستاده و حرارت غیر مستقیم انجام می پذیرد و گچ با مش حدود 150 تولید می نماید که جوابگوی ساخت گچ های مخصوص به عنوان نمونه گچ پاششی می باشد. معدن اختصاصی گچ صدف دامغان در فاصله نزدیک کارخانه واقع و ظرفیت حداقل چند میلیون تن سنگ گچ کریستال با خلوص بالای 97% را داراست و از معادن با کیفیت سنگ گچ کشور می باشد. سنگ گچ در معدن انفجار و توسط کامیون به کارخانه آورده و پس از پخت در کارخانه گچ میکرونیزه به عنوان پایه گچ های تولیدی بدست می آید.