اولين توليد کننده موزائيک اتوماتيک در تهران با بيش از 50 سال سابقه 3 مرحله ويبره 200 تن پرس سيستم اتاق نجار سطح رويه کاملا همگن 100% گونيا بدون تابيدگي و تلورانس ابعاد تنوع ابعاد 40x40 و 30x30 داراي استاندارد 755.