کلیـه قسـمت‌های یک ساختـمان درمعرض انواع سایش و خودرگی قرار دارد. بـدون شک در این میان کف ساختـمان با توجه به کاربـری خاص خود، درمعرض بیشتـرین عوامل فرسایشـی است.با توجه‌بان این مهم انتخاب مقاوم‌ترین، سخت‌ترین، با دوام‌ترین و در عین حال قابل قبول‌ترین نوع پوشش از نظر هزینه، همواره موره توجه مصرف کنندگان مختلف بوده است. اجرای متجاوز از۲۵۰ میلیـون متر مربع روکش کرودور در اکثر کشورهای دنیا تاکنـون، نمایـانگر توفیـق عـمومی مطلوب این محصول است. در ایران نـیز روکـش‌های صـنعتی کرودور به دلیـل دریافت لیـسانس انحصاری تولیـد و فروش در کل منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۸۲ ودر پی آن احداث کارخانه تولـیداین محصول در یزد به نام بتن سخت آریان و تولید صد در صد داخلی این محصول با دستگـاه‌های تمام اتوماتیک و نظارت عالیه کرودور آلمان از یک طرف و عمر بالا و گارانتی چندین سـاله، اجرای سریع و کاهش چشمگیر هزینه‌های تعمیرات و نگهداری این محصولات از طرف دیگر، باعث شده تا استـفـاده از این محصـول درمیـان انواع روکـش‌های صنعتـی مشـابـه درایـران و درکل منطـقه خاورمیانه، از نظر اقتصادی کاملا توجیـه پذیر باشد.استفاده از روکشی به عنوان حفاظ بر روی بتن که از جنس خود بتن نیز باشد امری اجتـناب ناپـذیرمی‌نماید. روکشی سخت که در برابر تنش‌ها، سایش‌ها، خورنده‌ها و حلال‌ها، تغیرات دمایی و سایرعوامل فرسایشی از بتن زیرین خود حفاظت کتد.همواره بایستی این مساله را در نظر گرفت که هر چند بتن با تـمام هزینه‌ها و مواد اولیـه ایـی کـه ساخته می‌شود و صـرف هزیـنه و زمان بسـیار می‌تواند دارای مقاومت فشاری قابل قبولی باشـد وهر چند می‌توان مقاومت کششی پایین آن را با آرماتور گذاری برطرف نمود اما باید باید برای بالا بردن مقاومت بتنی که در کف استفاده می‌شود را ه حلی اندیشیده شود.حفظ تمام هزینه‌ها و در نظر گرفتن این نکته که بتن از سطح آسیب می‌بیند ما را بر آن می‌دارد تااز پوشش‌هایی برای محافظت از سطح بتن استفاده کنیم.