ده سال تجربه مهندسي در صنعت نماي ساختمان و اجراي بيش از 20000 مترمربع پروژه به اتمام رسيده نقطه عطفي بوده تا شركت بهينه‌پردازان ايستا با بروز رساني علمي خود نسبت به فناوري‌هاي جديد دنيا نه تنها نگاه عميق خود را به زيباسازي نما متوجه كرده بلكه با استفاده از شيشه‌هاي Sunergy گام مؤثري در بهينه كردن مصرف انرژي تعادلي محيط در فصول گرم و سرد در استفاده مطلوب از انرژي بردارد.