شرکت پوشش بام تخت جمشید افتخار دارد که با تکیه بر سالها تجربه و بکارگیری دانش فنی روز و رعایت استانداردهای لازم،فعالیت های خود را تداوم بخشیده و در اجرای پروژه های خود زیبایی،استحکام تنوع طرح و استانداردهای روز دنیا را مکورد توجه قرار داده تا علاوه بر اینکه ایده های مهندسین معمار ،طراحان ساختمان و عموم مردم را تحقق بخشد،پاسخ مناسبی به نیاز های صنعت ساختمان نیز داده باشد.