شرکت مهندسی نما سقف آوین در سال 1388 پیرو تلفیق یک شرکت پیمانکاری و یک شرکت مهندسی مشاور پس از بررسی بسیار از محصولات سقفی تولید شده در سطح بین المللی و محصولی که بتواند با تمام شرایط آب و هوایی ایران سازگاری داشته و ضمن داشتن زیبایی لازم و مطابق سلیقه ایرانی و استاندارد های مورد نظر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برآورده سازد تاسیس گردیده است .