شرکت ساختماني آکام پارميس به عنوان يکي از پيشگامان توليد و اجراي سقفهاي کامپوزيت فولادي در سال 1385 فعاليت خود را با تدوين استانداردهاي مربوط به سقفهاي MCD آغاز نمود و افتخار دارد که با کادري از مهندسين مجرب به عنوان اولين توليد کننده و پيمانکار تخصصي سقفهاي کامپوزيت فولادي در پروژه هاي مختلف به کارفرمايان محترم در امور مشاوره، طراحي، نصب و اجرا خدمت رساني نمايد.

فعاليت هاي ساختماني شرکت در زمينه هاي ساخت و ساز مسکن در پروژه هاي مسکوني، تجاري و اداري، مديريت طرح، مقاوم سازي و همچنين مشارکت در پروژه هاي بزرگ شهري مي باشد.از اواخر سال 1386 مديريت شرکت همگام با سياست هاي دولت در راستاي صنعتي سازي مسکن و بهينه سازي ساخت، اقدام به توليد سقف هاي کامپوزيت عرشه فولادي MCD نمود و با طراحي، توليد و نصب اين سقفها در پروژه هاي ساختماني توانست همزمان با افزايش کيفيت ساخت، زمان و هزينه اجراي اسکلت و سقف را به صورت قابل توجهي کاهش دهد.

در سال 1388 شرکت ساختماني آکام پارميس توانست بر روي اسکلت بتني مراحل طراحي، محاسبه و اجراي سقف MCD راعملياتي نمايد و با ارائه جزئيات اجرايي دقيق گام بلندي در زمينه بهينه سازي ساخت مسکن بردارد.