گروه صنعتی البرز بزرگترین تولید کننده محصولات پلیمری صنایع الکتریک مخابرات و آب و فاضلاب در کشور می باشد .

محصولات این شرکت تحت استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شرکت مخابرات ایران تولید شده و نیز این شرکت تاکنون موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001:2008 برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و نیز استاندارد در خصوص انطباق محصولات الکتریکی گردیده است