شرکت لوله سبز گستر شیراز از اوایل سال 1378 در شهرستان شیراز با هدف تولید لوله و اتصالات
پلی پروپیلن و بازرگانی خارجی اقدام به فعالیت صنعتی نموده است.

هئیت مدیره و مدیران بخش های مختلف کارخانه با توجه به اینکه محصولات تولیدی، مورد استفاده در
تاسیسات زیر بنایی ساختمان می باشد رسالت خود را بر پایه ایمنی فنی محصولات از نظر دارا بودن
خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی اعلام شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بهداشتی بودن تولیدات و حفظ سلامت و منافع مصرف کنندگان استوار نموده است.


فرآیندهای تولید به گونه ای طراحی شده اند، که در بین فرآیندهای مختلف نقاط قابل کنترل بوده و
اجرای کنترل کیفیت شامل بازرسی نمونه برداری و آزمون به منظور حصول اطمینان از انطباق ویژگیها
با نیازمندی های از قبل تعیین شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشتی به مورد اجرا گذاشته شود.


تمامی مراحل تولید و واردات مواد اولیه زیر نظر کارشناسان فنی و مسئولین کنترل کیفیت انجام پذیرفته و با توجه به نظارت
شرکت های خارجی، مراحل تولید محصولات زیر نظر کارشناسان شرکت های ( Banninge ) و
(D.S.M )آلمان می باشد.