شرکت توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت با مدیریت عاملی آقای مهندس محسن همت در راستای خود کفایی ایران اسلامی فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت انواع لوله های فین دار،( Extrude Finned و Low Finned ) و کولرهای هوایی و مبدل های حرارتی آغاز نموده و هر روز شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است. این شرکت با بهره جستن از کادر متخصص و تجهیزات مدرن و کارخانه مجهز توانسته است این مهم را در کشور امکان پذیر نماید.

این شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی مندرج در خط مشی شرکت، سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه ایی را بر اساس آخرین ویرایش استاندارهای:
ISO14001 ، ISO9001 و OHSAS 18001
مستقر نموده و تحت سیستم مدیریت یکپارچه اجرا می نماید.