گروه توليدي ،آرال با توكل به خداوند متعال و نيروهاي متخصص و فني خود وبا پشتوانه بيش از ربع قرن تجربه در زمينه توليد قطعات شيرالات بهداشتي وساختماني با نيّت رضايت مندي و خشنودي مشتريان داخلي و خارجي خود مسير استقرار نظام مديريت كيفيت را در راستاي افزايش توانمندي و بهره وري و افزايش رضايت مشتريان انتخاب وبه شرح ذيل مسير اهداف و خطوط مشي و حركتي خود را انتخاب واعلام مي نمايد. افزايش توليدافزايش كيفيت محصولاتكاهش زمان توليد وكاهش زمان تحويل محصولات به مشتريانافزايش توان تخصصي نيروهاي خود باكسب آموزش وتجربه لازم افزايش بهره وري از امكانات

· · زمان

· · نيروي انساني

· ·مواد اوليه و...

مديريت ارشد سازمان با متعهد كردن ومشخص نمودن مسير حركتي خود را در قالب خط مشي به شرح فوق تمام سعي خود را در رسيدن به اين اهداف جزم نموده و كاركنان و مسئولين شركت را مجاب نموده دراين راستا قدم هاي مفيد را برداشته واميدوار است در آينده اي نزديك به اهداف بزرگتري نايل آيد