شرکت کاویان هم افزا به عنوان یکی از تولید کنندگان شیرالات بهداشتی در ایران وهمچنین یکی از تامین کنندگان این صنعت در راستای تامین اثرات فنی خود والزامات مشتریان وطرحهای ذینفع ،الزامات سیستم مدیریت یکپارچها براساس استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001-2004و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی OHSAS18001-2007 مستقر واجرا نموده ومقاصد وجهت گیریهای خود رابه شرح ذیل اعلام می دارد :

ارتقاءرضایتمندی مشتریان کارکنان وطر فهای ذینفع
جلوگیری از ایجاد مصدومیت بیماری وآلودگیهای زیست محیطی وکاهش ریسکها ومخاطرات شغلی ناشی از فعالیتها تاحد مطلوب
بهبود ونواوری در ارائه خدمات ومحصولات وتوسعه سهم بازار
تلاش در راستای افزایش کیفیت خدمات وبهبود مستمر
تلاش در ارستای توانمند سازی و توسعه نگرش سیستمی بین کارکنان واعتقاد به حفظ حرمت و کرامت انسانی در کلیه سطوح شرکت
رعایت استانداردها وقوانین ملی وبین المللی مرتبط با موضوعات فوق ودیگر الزاماتی که سازمان در ارتباط با خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ونیز جنبه های زیست محیطی خود،نسبت به رعایت آن موظب گردیده است
جلب مشارکت عمومی در جهت ارتقاءکیفی مقاصد فوق
ارتقاءدانش وفرهنگ کارکنان در جهت رعایت الزامات قانونی وانجام بهینه فعالیت ها
فعالیت های شرکت

واحد طراحی
واحد طراحی شرکت کاویان متشکل از فارغ التحصیلان معتبر ترین مراکز دانشگاهی کشور و پرسنل با تجربه با بکارگیری جدیدترین نرم افزارهای طراحی وظیفه هدایت واحد های تولید و فنی را بر عهده دارد.

این واحد با بکارگیری نرم افزار های CAD همانند CATIA و Solidworks و با بکارگیری از آخرین استاندارها و منابع فنی، مسئولیت طراحی ماشین الات مورد استفاده در صنعت شیرالات بهداشتی ، قالب های ریژه ، ماهیچه ، فیکسچرهای ماشینکاری و ابزارهای پیچیده مورد نیاز جهت پروسه تولید را به عهده داشته و با استفاده از نرم افزار های CAM همچون Power Mill و CATIA برنامه ماشین های پیشرفته CNC را آماده می نماید. همچنین این واحد به کمک نرم افزار های شیبه سازی Procast novacast و با استفاده از پرسنل متخصص و با تجربه تحلیل عملیات ریخته گری ، برای بررسی و پیش بینی عیوب احتمالی قبل از شروع عملیات ساخت را بر عهده دارد