گروه صنعتی کاوه صنعت با استعانت از خداوند منان در سال 1367 در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسیدن به شکوفایی وخودکفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال وفقرزدایی اقدام به تاسیس واحدتولیدی صنعتی در زمینه قفل ودستگیره پلاک نمود.

با توجه به خط مشی شرکت کاوه صنعت به عامل کیفیت در رقابت با تولیدکنندگان ارزش زیادی قائل شده وبرای حفظ کیفیت تولیدات خودبرنامه های وسیعی را به اجرادرآورده است .

از جمله بابکارگیری ماشین آلات مدرن اروپایی وتکنولوژی روز کشورهای پیشرفته واستخدام متخصصین مجرب وکارآزموده نوآوری در زمره برترینهای این صنعت قرارگرفته است .

این مجموعه با بهره گیری از دانش روز به قلمرو کیفیت روز افزون راه یافته ودر جهت شناخت وتامین نیازهای مشتریان با استقرار سیستم مدیریت کیفیت زمینه را برای دریافت استانداردهای کیفی بین المللی فراهم نموده است.

از همان آغاز با اعتقاد راسخ به اصل کیفیت در کنار نوآوری پا به این عرصه گذاشته وپس از گذشت سالها وبا ارائه محصولات جدید ومتنوع این گروه صنعتی با رعایت اصول مشتری مداری در کیفیت فوق العاده ودر سطح جهانی با قیمت مناسب افتخار همکاری با سازمانها ونهادها وشرکتهای معماری داخلی ومهندسین مشاور وفروشگاههای معتبر در سطح کشور را دارد.