با توجه به در پيش گرفتن سياست ساخت مسكن ارزان قیمت و با کیفیت از سوي دولت، مديران اين مجموعه بر آن شدند كه با توجه به نياز روزافزون جامعه به ساخت و ساز و مصالح مرغوب از يك طرف و كمبود محصولي با استانداردهاي مطلوب جهت جايگزيني محصولات خارجي از طرف ديگر،‌ اقدام به تجهيز و يا تغيير خطوط توليد خود با صرف هزينه‌هاي چند صد ميليوني بنمايد.اميد است اين تحولات كه به نيت تعالي توليد و جلوگيري از واردات محصولات مشابه با قيمت بالا و يا محصولات فاقد كيفيت انجام شده با حمايت شما همكاران گرامي به نتيجه مطلوب برسد.