شرکت با مالکيت خانوادگي aluplast در دسامبر سال 1982 توسط Manfred J. Seitz در شهر Ettlingen (در نزديکي شهر Karlsruhe آلمان) تاسيس گرديد.  امروز بعد از گذشت سه دهه، aluplast هنوز يک شرکت تجاري خانوادگي است که تبديل به يکي از پيشگامان جهاني با دفاتر فروش و کارخانجات توليدي در سراسر دنيا گرديده است. در aluplast کيفيت بالاترين ضروت است. • براي رسيدن به بالاترين سطح رضايت مشتري • براي تضمين محصولات با بهترين نسبت ممکن کيفيت/قيمت  • به منظور حفظ و گسترش پيشرو بودن در رقابت • ايجاد فرصتهاي اساسي براي توسعه و پيشرفت کارکنان شرکت  تمرکز بر کيفيت در فرآيندها، سيستم ها، توليدات، نوآوري ها و خدمات ما منعکس مي شود.بدين منظور، ما محيط کاري کارکنان و فروشندگان خود را به گونه اي ايجاد نموده ايم که از بروز اشتباهات جلوگيري و کارايي عالي را در پي داشته باشد. توسعه پايدار و مديريت حفاظت از محيط زيست  يک فرآيند توليداتي منطبق بر محيط زيست و نيز يک محيط کار طراحي شده پايدار قسمت اساسي رهنمودهاي بومي aluplast را شکل مي دهند، که اين فرآيندها در محصولات سازگار با محيط زيست اين شرکت منعکس شده اند. با پنجره هاي uPVC از محيط زيست محافظت نمائيد.  طول عمر سيستم هاي پنجره uPVC اين شرکت در حد زمان قول داده شده است: کيفيت فوق العاده محصولات و طول عمري طولاني در پايداري محيط زيست نقش بسزائي دارند. پافشاري بر بازيافت  مواد خام استفاده شده براي پروفيل هاي پنجره aluplast بر اساس تثبيت کننده هاي شيميائي calcium-zinc است که اکيداً بدون سرب هستند. با استفاده از اين تثبيت کننده سازگار با محيط زيست و عضويت ما در "VINYL 2010" که شرکتهاي عضو را به استفاده از مواد بازيافت رهنمود مي کند؛ aluplast سيستم پرفيلهائي را پيشنهاد مي دهد که قابليت بازيافت داشته و با محيط زيست سازگار هستند.  مسئوليت  پذيري در برابر انسانها و طبيعت aluplast همراه با مشتريان و شرکاي تجاري خود در مقابل اشخاص و محيط زيست مسئوليت پذير بوده و به طور فعالانه در حفظ محيط زيست نقش مهمي دارند.