پنجره دو جداره u-pvc ایده آل
بیشترین میزان کاهش آلودگی صدا به دلیل تعبیه3 ردیف لاستیک آب بندی در پنجره
توانایی تعویض پنجره های یک واحد مسکونی ظرف یک روز بدون کوچکترین تخریب و عدم نیاز به نقاشی