شركت فن پلاست توس از سال 1384 (2005ميلادي) به دنبال تحقيق و مطالعه گسترده و مشاوره هاي فني كارشناسي تشكيل شد. گروه مديران، مهندسان و كارشناسان اين شركت با هدف تحول و نوآوري در مصالح و درب و پنجره،پانل و ساير ملزومات ساختماني است.براي تحقق اين هدف پس از تحقيقات گسترده در تكنولوژي جديد در صنعت مصالح ساختمان خصوصا در،پنجره،پانل و ساير ملزومات ساختماني است.براي تحقق اين هدف پس از تحقيقات گسترده در تكنولوژي جديد اين محصولات در سراسر دنيا نحوه انتقال تكنولوژي و هماهنگي آن با شرايط اقليمي ايران و ساير كشورهاي منطقه مورد بررسي قرار گرفت.
يكي از مسائل مهم مورد بررسي،طراحي خاص پروفيل هاي در و پانل (UPVC) فن پلاست و هماهنگي آن در ساخت در و پنجره مناسب با معماري مدرن و سنتي كشور است.بدين منظور علاوه بر فرمولاسيون مواد تركيبي و مشخصات فني پروفيل (UPVC) و تطبيق آن با استاندارد RAL GZ716 كه استاندارد تعريف شده اين محصول در اروپاست. مساله طراحي وظرافت پروفيل كه لازمه ساخت در و پنجره هاي زيبا و تناسب با معماري و سليقه مصرف كنندگان است نيز رعايت شده است.