در سالهاي اخير، شاهد رشد قابل توجهي در صنعت ساختمان بوده ايم و در محيط بسيار رقابتي امروز، تلاش هر سازمان بر اين است كه با استفاده از كاركرد هاي مديريت منابع انساني و تكنولوژي جديد و ايجاد نوآوري در توليدات، سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهد و محصولي با كيفيت و قيمت مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد.

استراتژي رقابتي براي عملكرد برترو پايدار شركت لازم است ولي كافي نيست و شركت ها بايد به مسائلي فراتر از رقابت و سوددهي بيانديشند.

در اين بين برخي شركت ها، مشتري مداري را محور فعاليت هاي خود قرار داده و خواست و رضايت خريدار جايگاه ويژه اي در معاملات آنها دارد و مي توان ادعا كرد اينگونه شركت ها بهره وري خود را با ميزان رضايت مشتريان ارزيابي مي كنند و سود خود را با آنها سهيم مي شوند.

شركت چوبپا مفتخر است با رعايت ضوابط اساسي در امر توليد يك شركت مشتري مدار بوده و بر همين اساس 18 سال فعاليت مفيد در كارنامه كاري خود دارد.

كيفيت بالاي درب هاي توليدي اين شركت و تمهيداتي كه براي مشتريان در نظر مي گيرد، سبب شده خريد هر مشتري بيش از يكبار تكرار شود و در صورت نياز مجدد، فقط با اين شركت وارد معامله شوند.

شركت چوبپا مفتخر است با رعايت ضوابط اساسي در امر توليد يك شركت مشتري مدار بوده و بر همين اساس 18 سال فعاليت مفيد در كارنامه كاري خود دارد. كيفيت بالاي درب هاي توليدي اين شركت و تمهيداتي كه براي مشتريان در نظر مي گيرد، سبب شده خريد هر مشتري بيش از يكبار تكرار شود و در صورت نياز مجدد، فقط با اين شركت وارد معامله شوند.