دورال

درب و پنجره آلومینیومی- سقف کاذب- نما آلومینیومی و کامپوزیت- گرمابند0ترمال برک)

شرکت دورال (سهامی خاص) در تاریخ 29 آذر ماه 1344 با عنوان شرکت دورال(سهامی خاص) تأسیس و تحت شماره 10328 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در بهمن ماه 1350 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده است.