ایمنی تردد و حفظ جان انسانهای درگیر در مقوله ترافیک و کاهش آمار تاسف بار کشته شدگان تصادفات, هدف متعالی شرکت می باشد.طراحی اصولی و بکار گیری صحیح تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی, تضمین کننده ایمنی تردد می باشد.شرکت آذین راه شرق در زمینه طراحی و تولید علائم و تجهیزات ترافیکی فعالیت داشته و اصول کاری این شرکت مبتنی بر تمهید ایمنی با طراحی و ساخت علائم و تجهیزات استاندارد و با کیفیت عالی و نو آوری در تولیدات با بهره گیری از دانش جهانی و بومی نمودن آن, می باشد. شرکت آذین راه شرق با کوله باری از تجربیات قبلی از سال ۱٣۸۱ تاسیس گردید. حوزه فعالیت های شرکت در ۳ بخش عمده خلاصه میشود که عبارتند از :   ۱- مشاوره در زمینه تهیه اسناد و مدارک خرید تجهیزات ترافیکی و نظارت بر کیفیت آنها. ۲- مطالعات مهندسی ایمن سازی معابر. ۳- تولید علائم و تجهیزات ترافیکی .   جزئیات این خدمات به شرح ذیل است : • مطالعات مهندسی ترافیک راه , راه آهن , فرودگاه , پارکینگ ها و اماکن اختصاصی , • طراحی تجهیزات ایمنی و کنترل ترافیک ( علائم , تابلوهای راهنمای مسیر, خط کشی, تجهیزات – هوشمند و سایر). • مطالعات مهندسی و طارحی سیستم های ایمنی و کنترل هوشمند ترافیک و طراحی هندسی راه. • مطالعات زیست محیطی و کنترل آلودگی هوا در رابطه با ترافیک. • مطالعات مهندسی مبلمان شهری و طراحی تجهیزات مورد نیاز . • مشاوره در تهیه اسناد مناقصه خرید , تولید و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ایمنی ترافیک. • مشاوره و نظارت بر خرید , تولید و اجرای کلیه تجهیزات ایمنی ترافیک. • تهیه پیش نویس آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با ایمنی و ترافیک. • برگزاری دوره های آموزشی , سمینار و تورهای مطالعاتی مرتبط با ایمنی و ترافیک. • تهیه نرم افزارهای کاربردی مرتبط با ایمنی و ترافیک.