مهدی اشرفی در خانه طراحی یاس نو ایرانیان با تیم کوچکی از کارآموزان خود مشغول کار است و به طور مداوم در حال توسعه مفاهیم جدیدی است تا بتواند مجموعه خود را برای افرادی که میخواهند و واقعا مایلند کاری کاملا متفاوت و تک داشته باشند ارائه دهد.درخت ابنما مسی با طرح و امضا یاس نو ایرانیان و با نام درختان ارامش به اکثر نقاط ایران و کشورهای دیگر ارسال شده است که مفهوم کاری قوی و مردم پسند میباشد.یاس نو هر سال در نمایشگاه های تهران و شهرستان های ایران شرکت میکند تا بتواند طرح های جدیدتری از درخت مسی ارائه دهد و ابنمایی با صدا و زیبایی بی نظیر که میتواند انرزی هر فضایی را تغیییر دهد و با ان چشمه های اب که در حال گریستن از میان شاخه و برگ ها به طور معجزه اسا و جادویی میباشند برای هر محیط و هر سلیقه ای ارائه دهد. درباره شرکت یاس نو ایرانیان